TRENDANALYS – del 2

TID: 45 minuter

ANTAL: 3-5 per grupp

SKAPAD AV: Moksi

LICENS: © Moksi

Att genomföra en trendanalys är ett bra steg för att bättre förstå samtid och framtid. För att identifiera trender på en övergripande nivå så gör gärna en omvärldsanalys först. Därefter passar det bra att analysera trenderna var för sig och klarlägga ifall det faktiskt är en trend eller bara ett mer kortvarigt skifte i intresse eller opinion. I steg två av vår trendanalys så undersöker man hur ni kan ta tillvara på trenden för just ert företag.

Trendanalys Steg 2

HUR DU ANVÄNDER DEN

 

Genom att analysera en enskild trend ur olika perspektiv så kommer ni med all sannolikhet ha bättre underlag för att ta ut framtida riktning för er verksamhet. En mer objektiv bedömning av en trend som gör att ni alla har en gemensam bild av trenden ifråga. Likaså försöka få fram vilken påverkan och vart den befinner sig. Är det för sent eller för tidigt att göra anpassningar?

ÖVERSIKT

Trendanalys Steg 2

STEG FÖR STEG GUIDE

1. FÖRE DU STARTAR

 

Checklista

  • Samla ihop ett team av kollegor, 3–5 stycken per grupp
  • Se till att ha ett rum med utrymme och stora väggyta
  • Skriv ut eller rita upp trendanalys canvas på ett stort papper
  • Samla ihop trenderna från omvärldsanalysen eller börja direkt analysen här
  • Förbered med post-it lappar och pennor, Olika färger på både lappar och pennor
  • Tidsåtgång ca. 45–60 minuter

 

2. PRIORITERING

Kom gemensamt överens i gruppen vilken trend som ni bedömer är absolut viktigast och börja med den. Är ni en större grupp så jobbar ni parallellt med att analysera flera olika trender. Tänk på att ni bör vara minst tre personer i varje grupp för att få bra diskussion och perspektiv.

 

3. ANALYSERA TRENDEN

Starta med att prata igenom hur ni uppfattar trenden (ca.5 min) som en uppvärmning. Därefter börjar ni (vänster uppifrån) och går igenom respektive block. Ett tips är att börja brett och sedan specificera ner trenden till er bransch och era kunder. Tidsperspektivet kort och lång sikt är också genomgående. Dock så är det ingen mening att tänka längre än 5 år framåt då det blir allt för osäkert.

 

4. UTVÄRDERA

När ni är klara med att fylla i era antaganden om trenden så ta en titt på den i sin helhet. Finns det antaganden som ni kan hitta bevis på med mer tid? Har ni satt trenden som osäker? Hur kan ni då validera den? Om ni är nöjda så gå vidare till nästa steg.

5. NÄSTA STEG

Gå nu vidare direkt till steg två av trendanalysen som innebär att ni applicera trenden på er egna verksamhet. Det är också helt ok att låta trendanalysen mogna och jobba vidare med detaljeringen av den innan ni går till steg två. Framförallt om den har hög osäkerhet och ni inte riktigt har bevis för era påståenden.

Gillar du metoden så dela gärna!