RESURSPLAN

SKAPAD AV: Moksi

Att planera vilka resurser projektet kräver och när samt vilka kostnader det tillför är viktigt för att skapa ett effektivt projekt. Med en bra resursplanering skapas  tydlighet för alla involverade parter. Projektets resursplanering kan göras på olika detaljnivåer men det viktiga är att den fyller sitt syfte kring planering, uppföljning och prognostisering av projektet. Här hittar du ett exempel som förhoppningsvis kan inspirera. Se mallen som just inspiration, det är ingen absolut sanning och behöver modifieras efter era behov.

Gillar du mallen så dela gärna!