PROJEKTPLAN

SKAPAD AV: Moksi, inspirerad av PPS

När komplexa projekt ska genomföras är bra projektplanering en grundläggande förutsättning för att lyckas. Projektplanen syftar till att ge en översikt över projektet, dess målsättningar och hur det är tänkt att det ska fungera. Om planen även innehåller vissa kontrollpunkter gör det att du lättare kan se hur arbetet framskrider i förhållande till uppställda målsättningar och förväntade resultat. Projektplanen är ett av projektledarens viktigaste verktyg för planering, strukturering och effektiv kommunikation med övriga beställare som tex. beställare, projektdeltagare mfl.

 

Se även vår sammanställning av digitala PROJEKTVERKTYG.

TIPS & RÅD

 

  • Innan du börjar, skissa upp en ordentlig förplanering. Vad syftar projektet till, vilka målsättningar skall uppnås, hur de ska uppnås och vilka resurser som behövs?

 

  • Lägg tid på att bygga upp ett kontaktnät av personer och samarbetspartners. Lyssna in och lär av de som är viktiga för att man ska kunna få igång och genomföra projektet. Introducera dem i projektet.

 

  • Identifiera tidigt de som är positiva och eventuellt negativa till den förändring som projektet kommer att medföra så att du kan anpassa projektets aktiviteter och kommunikation.

 

  • Planera iterativt och agilt, med grova penseldrag och flexibel inställning blir det lättare att komma framåt.

 

  • Lägg tid på att bygga business case för projektet. Det ger dig och organisationen trygghet i att projektet ska prioriteras. Det är även en grundläggande förutsättning vid finansiering av projektet.

 

  • Tillsätt en styrgrupp med relevanta deltagare, personer med insikter, resurser och intressen i projektets syfte. Styrgruppen ska stötta projektledaren med att öppna dörrar, fatta beslut vid avgörande vägval, säkerställa framdrift mm.

 

  • Ta hand om dina projektdeltagare. Se till att de är motiverade, delaktiga och engagerade. Utan dem finns inget projekt.

Gillar du metoden så dela gärna!