PROJEKTBUDGET

SKAPAD AV: Moksi

För ökad trygghet från beställare och projektledare krävs full översyn av kostnaderna som projektet driver. En projektbudget kan göras detaljerad men kan också hållas översiktligt. Det viktiga är att den fyller sitt syfte i uppföljning och prognostisering av projektet. Här hittar du ett par exempel som inspiration till ditt arbete med att sammanställa en projektbudget. Se mallarna som just inspiration, det är ingen absolut sanning och behöver modifieras efter era behov.

Gillar du mallen så dela gärna!