PITCH DECK – Checklista

SKAPAD AV: Moksi

Behöver ditt företag kapital för att starta eller växa? Då är investerare, det vill säga någon som lägger in pengar i ditt bolag i utbyte mot delägarskap, ett sätt. För att väcka intresse hos investerare krävs att du har funderat igenom din idé  och att du kommer väl förberedd till ert möte. Vi har sammanställt en checklista som vi hoppas kan vara ett stöd i ditt arbete med att sammanställa ditt presentationsmaterial. Se det som just inspiration, checklistan är ingen absolut sanning.

Pitch-checklista

Gillar du checklistan så dela gärna!