OMVÄRLDSANALYS

TID: 60 minuter

ANTAL: 3-5 per arbetsgrupp

SKAPAD AV: Moksi

LICENS: © Moksi

För att som ledare kunna agera framtidsinriktat och få bättre grepp om hur den egna verksamheten påverkas av omvärlden krävs det att man har en hypotes om vilka trender som kommer påverka riktningen. Det finns flera olika ramverk och modeller för att arbeta strukturerat med omvärldsanalys. Vi arbetar med omvärldsanalys som en del i strategiarbeten eller som enskild analys. Vår canvas för omvärldsanalys är då ett viktigt stöd.

Väldigt ofta ser vi omvärldsanalysen som en första grovgallring av trender som kan påverka verksamheten. Därefter väljer vi ut de viktigaste trenderna och gör en företagsspecifik analys på med hjälp av vår trendanalys.

Canvas för omvärldsanalys | Moksi

HUR DU ANVÄNDER DEN

 

Exempelvis kan du använda den för att identifiera trender. Gör det tillsammans med ditt team på ett förhållandevis ganska enkelt och konkret sätt. Den kommer hjälpa er att hitta trender och drivkrafter i omvärlden som kan komma att påverka ert företag i framtiden.

Likaså skapar den ett bra underlag för en djupare diskussion om vad som händer i omvärlden. Ni får in olika perspektiv på trender. Något som är till stor hjälp i nästa steg med själva trendanalysen som hjälper er att se hur ni kan dra nytta av en trend för egna verksamheten.

Det är viktigt att betona att en sådan här canvas för omvärldsanalys adderar mer värde ju fler gånger ni återbesöker den. Först och främst så hjälper den er att få fram ”top of mind” trender och därefter kommer ni addera fler trender, bevis och ändra prioritering beroende på att ni blir mer uppmärksamma på trender som kan komma att påverka er.

 

ÖVERSIKT

Canvas för omvärldsanalys | Moksi

STEG FÖR STEG GUIDE

1. FÖRE DU STARTAR

Hitta en plats som är bekväm och som inte är ett konferensrum för en mer avslappnad miljö. Gärna en kreativ miljö med inspirationsmaterial. Om ni är en större grupp så dela upp den i grupper om 3–5 personer och låt dem jobba med en specifik del i omvärldsanalysen.

Checklista

  • En bekväm, positiv, avslappnad och kreativ miljö
  • Pennor och post-it till alla
  • Rita eller skriv ut canvas på ett stort papper
  • Tidsåtgång ca. 60 minuter ostört.

2. DELA UPP I GRUPPER

Om ni är en större grupp så dela upp den i grupper om 3–5 personer och låt dem jobba med en eller flera specifika delar i omvärldsanalysen. Är ni inte en större grupp som går att dela upp så gör ni del för del i omvärldsanalysen tillsammans.

 

3. UPPVÄRMNING

Ett viktigt steg för att alla ska komma igång på ett bra sätt och tänka bortanför sin egna vardag är att ha en diskussion om respektive del av omvärldsanalysen. Det skapar nya insikter, idéer och man bygger vidare på varandras antaganden.

Glöm inte och be deltagarna skriva ner drivkrafter/trender under diskussionen. Vidare så är det viktigt att diskussionen inte drar ut på tiden. Försök hålla den precis så lång så att gruppen undviker upprepningar.

 

4. LÄGG TILL I CANVAS

Efter diskussionen är avslutat ber ni en representant från respektive grupp redovisa vad de kommit fram till genom att presentera post-it på canvas. Har ni lite längre tid så finns det oftast ett värde att fråga övriga i gruppen om reflektioner på det som presenterats.

5. UTVÄRDERA OMVÄRLDSANALYSEN

När alla redovisat sitt område så ta en titt på helheten. Ta 5–10 minuter och diskutera vad ni kommit fram till som grupp. Finns det områden med stor osäkerhet? Områden som alla berört och som sticker ut som tydliga. Finns det överraskningar?

 

Viktigast av allt är att ni identifierar delar där ni känner att det saknas trender. Likaså de delar som var svårare att fylla i eller där ni var oense. Flytta dessa till osäkra delen och undersök vidare efter workshopen är slut. Sammanfattningsvis så är det viktigt att komma ihåg att det som finns i omvärldsanalysen är bara antaganden som gruppen känner till. Det innebär att det kommer finnas blind spots.

6. IDENTIFIERA NYCKELTRENDER

Tillsammans ska ni rösta fram de viktigaste trenderna. Låt varje deltagare få 3-5 prickar med en specifik färgpenna eller färdiga klisterprickar. Fördela på de trender som de anser är viktigast att ha koll på.

6. NÄSTA STEG

Efter workshopen så dokumenterar ni canvasen. Fördela de områden med stor osäkerhet till några i gruppen att jobba vidare med. Har ni möjlighet så låt canvas sitta kvar som en påminnelse till deltagare och andra att det sker saker i omvärlden. Inspirera deltagare att hela tiden vara på tårna för att identifiera nya trender.Leta bevis eller mottrender som kan påverka det ni kommit fram till.

De nyckeltrender som ni identifierade kan ni jobba vidare med hjälp av trendanalysen.

Gillar du metoden så dela gärna!