BUSINESS MODEL CANVAS

TID: 45 minuter

ANTAL: 3-5 per grupp

SKAPAD AV: Strategyzer

LICENS: CC BY-SA 4.0

BMC – Business Model Canvas, är ett verktyg som används framgångsrikt för att beskriva, analysera och designa affärsmodeller. Det är ett enkelt verktyg för att på ett strukturerat sätt beskriva sin egen eller andras affärsmodeller. Genom att använda BMC så kommer du exempelvis få insikter om dina kundsegment, vilket värde ni levererar via vilken kanal och hur företagets intäkter och kostnadsströmmar ser ut. Business Model Canvas är skapad av Alexander Osterwalder på Strategyzer.

Affärsmodellcanvas på svenska

HUR DU ANVÄNDER DEN

 

Business Model Canvas är ett gemensamt språk för att beskriva, visualisera, bedöma och ändra affärsmodeller. Den beskriver de logiska sambanden mellan hur företaget skapar, levererar och tar till vara på värde. Nedan några exempel på användningsområde.

 

För att skapa samsyn – Framförallt så fungerar den bra då man behöver ha en gemensam förståelse över vad en affärsmodell är och hur den ser ut för det egna företaget. Den fungerar som ett bra visuellt koncept som alla förstår och kan relatera till. Det underlättar i sin tur diskussionen och beskrivning av komplexiteten i hur företaget fungerar.

 

Analysera konkurrenter – Man kan lära sig mycket av konkurrenterna. Välj ut några konkurrenter och mappa deras affärsmodeller. Med den här informationen så kommer du se vad kunderna vill ha och vad de är beredda att betala för. Du får ett bättre helhetsperspektiv på hela branschen och inte bara hur ditt egna företag ser ut.

 

Förbättra eller skapa nya affärsmodeller snabbt – Genom att beskriva företagets nuvarande affärsmodeller kan du också snabbt skissa och testa fram nya och se vad som påverkas i de olika blocken.

 

ÖVERSIKT

Business Model Canvas på Svenska
 1. Kundsegment
  För vilka skapar vi egentligen värde? Vilka är våra absolut viktigaste kunder?
 1. Värdeerbjudande
  Vilket värde levererar vi till våra kunder? Vilka av kundens behov uppfyller vi?
 1. Kanaler
  Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås? Hur är våra kanaler integrerade? (Marknadsföring, Distribution & Försäljning)
 1. Kundrelationer
  Vilka typer av relationer förväntar varje kundsegment att vi ska skapa med dem? Vilka har vi skapat och hur bibehåller vi kundrelationen?
 1. Intäktsströmmar
  För vilket värde är våra kunder villiga att betala? För vad betalar de idag? Lista topp tre intäkter och gör ni saker gratis så lista dem här också.
 2. Nyckelresurser
  Vilka nyckelresurser krävs för att leverera våra värdeerbjudanden?  Människor, kunskap, kapital, patent m.m.
 1. Nyckelaktiviteter
  Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera våra värdeerbjudanden? Saker du gör hela tiden för att upprätthålla affärsmodellen.
 1. Partners
  Vilka är våra viktigaste partners? Resurser som vi förvärvar från partners? Nyckelaktiviteter genomförs av partners? Partners som möjliggör er affärsmodell och som ni inte klarar er utan. (Ej leverantörer)
 2. Kostnadsstruktur
  Vilka kostnader är de viktigaste kostnaderna som vår affärsmodell kräver? Vilka nyckelresurser respektive nyckelaktiviteter är dyrast?

Man brukar jämföra vänstra sidan om värdeerbjudandet med det som sker bakom kulisserna på en teater eller i en restaurang och kalla det backstage. Allt till höger är det som syns ut mot kund och motsvarar scen/restaurang och kallas frontstage.

STEG FÖR STEG GUIDE

1. FÖRE DU STARTAR

 

Checklista

 • Samla ihop ett team av kollegor, 3–5 stycken per grupp
 • Se till att ha ett rum med utrymme och stora väggyta
 • Skriv ut eller rita upp business model canvas på ett stort papper
 • Förbered med post-it lappar och pennor, Olika färger på både lappar och pennor.
 • Tidsåtgång ca. 45–60 minuter

 

2. BESKRIV ÖVERGRIPANDE

Börja med att beskriva affären på övergripande nivå. Bara de viktigaste och mest vitala delarna av affärsmodellen bör finnas med.

 

3. KOPPLA IHOP DE OLIKA BLOCKEN

Varje värdeerbjudanden ska ett kundsegment och en intäktström. När allt är på plats i canvasen så ta en paus. Fundera ifall ni fått med allt?

Tips! Om ni har flera olika kundsegment så färgkoda dem så man snabbt kan se vilket värdeerbjudande m.m. som tillhör ett specifikt kundsegment.

 

4. NULÄGE OCH INTE FRAMTID

Blanda inte ihop framtida idéer med hur det ser ut nu och blanda inte ihop olika affärsområden/avdelningar 

Tips! Om du arbetar på ett större företag så kommer det förmodligen finnas olika affärsmodeller och värdeerbjudanden. Om så är fallet så gör flera stycken istället. Sedan kan ni jämföra och hitta synergier.

5. UTVÄRDERA

Kolla igenom affärsmodellscanvasen och kolla så att kundsegment länkar till ett värderbjudande och intäktsström. Kolla igenom så att vänstra sidan (backstage) av modellen behövs för att supporta den högra sidan (frontstage). Allt annat kan du ta bort. Bedöm styrkan i er affärsmodell genom att svara på nedan påstående och betygsätt varje påstående med 0=Dålig, 10= Utmärkt

Påstående för att bedöma styrkan i affärsmodellen:

 • Switching cost, Vad är kostnaden för era kunder att byta er mot en konkurrent?
 • Hur skalbar är er affärsmodell?
 • Finns det återkommande/löpande intäkter såsom prenumeration eller liknande?
 • Får ni intäkter innan ni tar kostnader för produkten?
 • Hur mycket av arbetet kan utföras av andra?
 • Har affärsmodellen inbyggt skydd mot konkurrenter? S.k. multiplattformsmönster.
 • Är er affärsmodell baserad på en disruptiv kostnadsstruktur?

6. NÄSTA STEG

När ni är klara med affärsmodellen så kan ni med fördel be någon visualisera den för att lättare kommunicera den med anställda och att de tar till sig den vilket ökar förståelsen i hela organisationen.

Checklista:

 • Ta en bild av er business model canvas för att enkelt kunna dela den och dokumentera den.
 • Be teammedlemmarna diskutera affärsmodellen med andra
 • Be teamet aktivt leta efter 1-2 brister i affärsmodellen
 • Testa era antaganden i affärsmodellen

Gillar du metoden så dela gärna!