Tips & råd inför möte med investerare

Sammanställ en kort och koncis presentation. Uteslut oviktiga detaljer och fokusera på det som är viktigt. Se till att du har en kort, kärnfull och fångande beskrivning av vad det är din idé löser.   Se till att du har en tydlig struktur med en...

Läs vidare